yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

אתה פה:על האתר
 
על האתר
 

ברוכים הבאים לאתרנו!

Yourpoland.pl הוא אתר משפטי ומודיעיני, שבו נמצאים הוראות החוק וכול סוגי מידע שימושי לגבי אזרחות פולנית. האתר נעשה קודם כל עבור האנשים של מוצא פולני המעוניינים באישור אזרחותם הפולנית ובקבלת תעודת הזהות הפולנית. אם את(ה) מהגר(ת) פולני(ת), שעזב(ה) את פולין בעבר או צאצא של מהגרים פולנים, האתר שלנו יעזור לך ב"החזרת" האזרחות הפולנית.
האתר כולל פרקים הבאים:
אזרחות פולנית - הפרק כולל מידע בסיסי לגבי העקרונות של קבלת האזרחות הפולנית ולגבי הוראות החוק המשמשים בתחום זה. הפרק כולל שני חלקים:
o מהגרים פולנים – החלק העוסק באזרחותם של המהגרים הפולניים וצאצאיהם
o הוראות החוק – הפירוט של הוראות החוק הקשורות לאזרחות פולנית
תעודת זהות פולנית – מידע מקיף לגבי הפרוצדורה והמסמכים הנדרשים לקבלת האזרחות הפולנית
זכויות אזרח האיחוד האירופי – הפרק כולל מידע לגבי הזכויות הבסיסיות של האיחוד האירופי
הרכיבים החשובים של אתרנו הם השאלון , ותוכנה למילוי הטפסים ,פורום]
השאלון מיועד עבור האנשים של מוצא פולני ומאפשר בדיקה, האם עדיין יש להם אזרחות פולנית. התוכנה למילוי הטפסים מאפשרת הכנה עצמאית של הטפסים המוגשים במהלך הגשת הבקשה על תעודת הזהות הפולנית. בפורום המשתמשים באתר יכולים להחליף מידע.
האתר כולל חלק שבתשלום וחלק ללא תשלום. החלק שבתשלום הוא החלק הקשור לנושא העיקרי של האתר, ז. א. החלק הכולל את סעיפי החוק והשאלון. השימוש בתוכנה למילוי הטפסים ובפורום הוא ללא תשלום.