yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
תוכן הפרק
 

לימודים לזרים בפולין


באוניברסיטאות ומכללות בפולין יכולים ללמוד הן אזרחי פולין והן זרים. בחוק פולני מפורטות הדרישות כלפי הזר, כדי שיוכל להתחיל בלימודים ולהמשיכם בפולין. הדרישות האלה נוגעות בעיקר בעניינים להלן:
• חוקיות של שהייתו של הזר בפולין,
• מסמכייו המסיוימים של הזר המאשרים את לימודיו בבתי הספר מעל לבית ספר יסודי,
• הידיעה של השפה הפולנית, וכד'.
לראות את כל המאמר »
 
סעיפים