yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
תוכן הפרק
 

זרים בפולין


החוק הפולני מגדיר כ "זר" את כל מי שאין לו אזרחות פולנית. כלומר אזרח של מדינה אחרת הוא זר, וכך גם מי שאין לו שום אזרחות (חוק אזרחות). החוק הפולני מגדיר בפרוטרות את העקרונות והתנאים לכניסה ושהיה של זרים בשטח פולין. זה מותנה בכך שלזר יהיו מסמכים מסויימים ושישלים פעולות פורמליות מגדרות. כשהזר הוא אזרח האיחוד האירופי, הדרישות ממנו כשהוא המגיע לפולין או שוהה בשטחה, הן הרבה פחות נוקשות. בחלק זה של המדריך תמצא, ביו היתר:
לראות את כל המאמר »
 
סעיפים