yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
תוכן הפרק
 

נדל"ן בפולין

במערכת השיפוטית בפולין מבחינים בין 3 סוגי נדל"ן:
• נדל"ן בצורת מקרקעין - מקרקעין
• נדל"ן בצורת מבנים - מבנים
• נדל"ן בצורת חלקי מבנה למגורים ולמטרות אחרות

נדל"ן בצורת מקרקעין - אלה חלקים של משטח כדור הארץ הנמצאות בבעלות כלשהי (קרקעות). מבחינים בין קרקע חקלאית, כלומר קרקעות המיועדות לפעילות חקלאית, לבין קרקע שאיננה חקלאית, למשל משטחי קרקע עירונית המיועדים לכך שיבנו עליהם בניינים.

נדל"ן בצורת מבנים – אלה מבנים הקשורים באופן קבוע עם קרקע , כשהחוק קובע שהן מהוות אובייקט בעלות נפרד מהקרקע.

נדל"ן בצורת חלקי מבנה למגורים ולמטרות אחרות - אלה דירות או חלקי מבנים המיועדות לשימוש אחר מאשר מגורים (למשל עבור פעילות כלכלית).
 
 
סעיפים