yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
תוכן הפרק
 

דרכון פולני


לכל אזרח פולני יש זכות לקבל דרכון פולני. כפי הוזכר כבר בפרק אשור אזרחות פולנית , אנשים ממוצא פולני צריכים לקבל אישור של אזרחותם הפולנית לפני שיפנו לקבלת דרכון פולני. כשיש בידם אישור זה, יוכלו לפנות בבקשה לקבל דרכון פולני. דרכון פולני מאפשר לעבור גבולות, לשהות בחו"ל, מאשר אזרחות פולנית וגם מאשר את זהות של האדם המחזיק בדרכון. דרכון פולני מאשר גם שהמחזיק בו הוא אזרח האיחוד האירופי. 
לראות את כל המאמר »
 
סעיפים