yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
מאמר
 

תחנות הרדיו

כעת יש תחנת הרדיו אחת שמשדרת משטח פולין. זה "רדיו פולני עבור חו''ל" – התחנה הציבורית לפולנים בכל העולם.
מחוץ פולין פועלות תחנות ל"פולוניה" שלהלן:
• דיטשה וילה – תוכנית רדיו בפולנית המשודרת מקלן (גרמניה), שממוענת בעיקר למי שמעוניין בגרמניה.
• אורלה-פ''מ – תחנת רדיו פולנית בלונדון (בריטניה הגדולה),
• רדיו פולני באדמונטון – תחנת רדיו ל"פולוניה" (קנדה),
• פר''ל24 – רדיו פולני באינטרנט בלונדון (בריטניה הגדולה),
• רדיו אטוט – רדיו בפולנית מדיסלדורף מריין-וסטפליה (גרמניה),
• רדיו גמה – תחנת רדיו פולנית בוונקובר (קנדה),
• רדיו הי נאו - רדיו פולני באינטרנט בלונדון (בריטניה הגדולה),
• פולסקה רדיו שיקאגו – תחנת רדיו פולנית משיקאגו.