yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
מאמר
 

מדיה של פולוניה

מדיה של פולוניה עובדת בהרבה מקומות העולם, במיוחד באזורים שבהם גר המספר הגדול ביותר של פולנים.
המדיה של פולוניה היא בעיקר כתבי-עת בפולנית, אתרי האינטרנט, וגם תחנות רדיו וערוצי טלוויזיה.
המדיה הפולנית מספקת צרכים שונים של פולנים בעולם: צרכי המידע, הארגון והתרבות.
יש להזכיר גם את אמצעי התקשורת העובדים בשטח פולין, שפעילותם מתוכננת כהפעילות למען ה"פולוניה" בעולם. הם מאפשרים לפולנים לעקוב אחרי המתרחש בפולין ובאופן זה לשמור על הקשר עם ארץ מולדתם.

 
 
סעיפים