yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

אתה פה:התפוצות
 
תוכן הפרק
 

התפוצות

image

Wierszyna: Polish village in Siberia

בתור "התפוצות הפולניות", בלשון המדוברת "פולונייה" (מלטינית – "פולונייה" – פולין) מוגדרות קבוצות הפולנים ששוהים בקביעות מחוץ גבולות מולדתם. המונח "התפוצות" אינו מקיף את הפולנים הגרים בשטחים, שהיו בעבר חלק מהמדינה הפולנית. הפולנים האלה נקראים המיעוט הפולני.

משוער, שמחוץ שטח פולין גרים כ-21 מיליון פולנים ואנשים, שמוצאם פולני.
גלי ההגירה הגדולים ביותר:
• בין שנת 1860 לבין שנת 1914: 10 מיליון
• התקופה בין המלחמות: 2 מיליונים
• מלחמת העולם השניה: 5 מיליון
• 1944- 1990: 1,2 מיליון.

פולנים נאלצו לעזוב את ארצם בגלל שתי הסיבות העיקריות, אף על פי שאין ביניהן גבול מדויק:
• בגלל הסיבות הפוליטיות: "תפוצות הקורבנות" – החלטת ההגירה עלתה מסכנה או כפייה מצד השלטונות,
• בגלל הסיבות הכלכליות "תפוצות העבודה" – "הגירת הלחם", הקשורה לחוסר אמצעי המחיה או מצב כלכלי רע יותר בארץ המולדת.

המהגרים הפולנים שייכים לכמה גלי ההגירה:
• הפליטים אחרי המרדים הלאומיים במאה ה-19 (שהגיעו בעיקר לצרפת, בריטניה הגדולה, שוויץ, גרמניה ואמריקה הצפונית),
• הגירת הפרנסה בשנות ה-50 של המאה ה-19 עד 1939 (העובדים הגיעו בעיקר לצרפת, בלגיה, החקלאים נסעו לארצות הברית, קנדה, ברזיל וארגנטינה),
• ההגירה כתוצאת מלחמת העולם השניה והגירה מסיבות פוליטיות אחרי המלחמה,
• ההגירה של היהודים הפולנים כתוצאת מתיחות לאומית ודיכוי אנטישמי (בגלים שונים ותקופות שונות, לפני המלחמה ואחריה, כולל את ההגירה שאחרי המארץ 1968 -1971)
• ההגירה בגלל הסיבות הכלכליות והפוליטיות בשנות ה-80 במאה ה-20,
• הגירת הפרנסה אחרי 1989, בעיקר לבריטניה הגדולה, אירלנד, גרמניה, אוסטריה, איטליה, קנדה, ארצות הברית).

 
 
סעיפים